JUL KUL 2005!

Steens bidrog till årets JUL KUL-föreställningar med bl a
stämningsfullt Luciatåg, svängig gospelinsats
i "Joyful" samt rap och streetdance!