Tillbaks till Steens arkiv

Norbusang - Nordisk körfestival i Bodö

Vid Kristihimmelfärdshelgen 2003 reste Steens till Bodö

Kören framträdde då med en egen konsert samt medverkade i en stor
gemensam konsert tillsammans med alla de andra körerna.