Tillbaks till Steens arkiv

Studioinspelning

Vårterminen -04 gjorde Steens en studioinspelning med nyskrivet material.