Tillbaks till Steens arkiv


Botkyrka kulturpris 2003

Spektrumkörernas körpedagoger Marie Bejstam och Charlotte Rider-Norlander fick ta emot Botkyrka kommuns kulturstipendium 2003. Ovan ser vi dem tillsammans med den tredje stipendiaten - S:t Botvids gymnasiums rektor Tom Hagman - på prisutdelningen på Kulturhuset Rotemannen (numera Subtopia) i Alby. 

      Citat från beslutet:

"Till Spektrum – Marie Bejstam och Charlotte Rider-Norlander. Två eldsjälar
som med sång och musik blandad med inspiration och stort engagemang utvecklat
körmusiken i kommunen och gett många barn och unga möjlighet att höja sina
röster både på hemmaplan och i omvärlden."

     

Botkyrka kommuns kulturstipendium har delats ut sedan 1970. Stipendiet skall stödja och uppmuntra
kulturell verksamhet och kulturella insatser som har betydelse för kommunens invånare.
Spektrumskörerna är mycket stolta över denna utmärkelse!


Steens uppträdde vid prisutdelningen på Kulturhuset Rotemannen och sjöng både afrikanska låtar samt blues
- då tillsammans med Roger Brett på leadsång och Göran Westling på gitarr.