TillbakaTant Ethel

Tant Ethel var en mycket viktig person för många barn. I hennes hus bodde många behövande
barn och släktingar. Tant Ethel dog - den 18/6 -06 - på sjukhuset i Kampala efter en trafikolycka. 
Ett tusental personer sörjde Ethel. Energiministern och jordbruksministern kom till begravningen.
Detta pga Ethels insatser för sin by och jordbruksprojektet där.

Spektrumkörerna lovade Ethel att ansvara för tvillingarna Sara och Dolls skolgång, och detta engagemang kommer att fortsätta.

 

Minnesceremonin var i Kampala och begravningen i
Bukalabi. En kondoleans från Spektrumkörerna skickades 
till Ethels begravning.
För tvillingflickornas Sara och Doll är det tredje gången 
som 
deras “mamma” dör. Först deras riktiga mamma och 

pappa, sedan deras gammelfarmor och nu Ethel. 
Detta gör att Spektrumkörernas engagemang för flickorna 

är mycket viktigt! De har bara oss. Med vår hjälp kan de   

få en skolgång och bostad - både under skolterminerna och 

loven - och på så sätt ha ett bra liv. Vem vet - vi kanske  

får träffa dem någon gång i framtiden?

Ethel besökte Sverige i maj 2004. Då fick barn som då gick i MiniSpektrum tillfälle att personligen träffa tvillingarna Sara och Dolls "adoptivmamma".

 


Det sista mailet kom från Ethel den 19 april 2006 och löd så här:

My dearest Marie,
It was nice to hear from you. I am sorry I have been very
quiet but very busy in the village trying to make a change.
The girls are still in the school. The first term goes on for 3 months
Feb - April. They are having a short holiday end of this month.
Then I will definately send the reports and since they are in Standard 1
they will be able to write a short letter expressing their gratitude to you.

Marie believe me I have no words to express my gratitude,
and please convey our sincere THANK YOU to all your friends
young and adult who sing along with you for a GREAT CAUSE!!!

May God bless you all.
Ethel.


Nedan ett brev från henne och tjejerna som kom i början av
maj 2006 tillsammans med tjejernas betyg och löd så här:

To madam Marie and Spektrum
We never imagined we ever come across anybody who would so
unselfishly reach out to help others; We appreciate the great
favour you’ve done to us, without even expecting anything in return.
Thanks So Much
Happy Easter
Doll and Sara


      

På bilden till vänster ser vi Ethels dotter Sara Magoye och till höger Marie Bejstam tillsammans med Sarah.