Tillbaka


Sara och Doll


Spektrumkörernas "fadderbarn"

Tvillingarna Sara och Doll hittades på gatan i en by i Uganda av tant Ethel när de var i treårsåldern. De satt
vid en öppen eld vid en liten gata i byn Bukalabi i Uganda, och försökte laga mat. Det visade sig att tvillingarnas föräldrar dött i AIDS. Tant Ethel erbjöd sig att ta hand om dem. I Ethels hus bodde många behövande barn och
släktingar och även ytterligare ett tvillingpar som är något äldre än Sara och Doll.
Marie Bejstam besökte Ethel i byn Bukalabi februari 2003 och träffade även Sara och Doll. Ethel som var
pensionär och kämpade med både malaria och diabetes, framförde då ett önskemål om att få hjälp med de
yngsta tvillingarna Sara och Dolls skolgång. Marie lovade att bidra till deras första skolår.

MiniSpektrum hjälpte till att förverkliga det löftet. Minimusikalen "Veckopengen" spelades för en föräldrapublik
samt för inbjudna skolklasser. Inträdet (10 kr per person) gick utan mellanhänder direkt till de föräldralösa
tvillingarna Sara och Dolls skolavgifter. Minispektrum har sedan dess fortsatt att ta en 10-krona/frivillig summa
i inträde när de har föreställning, vid den senaste musikalen - Krakel Spektakel - samlades det in 3939 kr!

                      

                    

Sara och Doll har fått sina namn av Tant Ethel. Doll fick sitt namn eftersom hon var svagare och lite skadad i
pannan och därför behövde mer vård än Sara. Ethel gick och bar på henne som en docka.

Tvillingarna har blivit alla Spektrum-barnens angelägenhet. Vid alla JUL KUL-konserter görs det en frivillig
insamling till tvillingarna. Även arvode för t.ex. luciasjungningar har gått direkt till flickornas uppehälle och
skolgång. På detta fantastiska sätt bidrar Spektrumkörernas konserter till att tvillingarna kan fortsätta gå på
internatskolan.

Tant Ethel dog - den 18/6 -06 - på sjukhuset i Kampala efter en trafikolycka. Minnesceremonin var i Kampala
och begravningen i Bukalabi. Ett tusental personer sörjde Ethel. Energiministern och jordbruksministern kom
till begravningen. Detta pga Ethels insatser för sin by och jordbruksprojektet där. Läs mer om Tant Ethel >>

När tant Ethel levde skickade hon kvitton på skolavgifterna och kopior på barnens betyg efter varje avslutad
termin för att bekräfta att pengarna som samlats in bekostade tvillingarnas internatskola. Detta ansvar har nu
tagits över av Ethels son Kenneth, som bor i Denver Colorado.
  Tvillingarna är nu i 8-9 årsåldern. Spektrumkörerna gör det
  möjligt för flickorna att fortsätta på internatskolan.
  De bor på skolan både under terminerna och på loven.
  Vi betalar rektorn lite extra för att ta hand om dem även
  på loven.
  Det går bra för tjejerna i skolan, så vi hoppas att vi gör en
  stor insats i deras liv på detta sätt och bäddar för
  en bra framtid och nutid för dem.