Tillbaka

 

 

Antagning efter provsjungning
- varför?

I Spektrum och i Steens jobbar vi med flerstämmig körsång i olika genrer (från pop till klassiskt från svenskt till afrikanskt etc).
Körerna är till för de barn och ungdomar som tycker det är extra roligt med körsång och som är beredda att lägga ner tid och kraft på körsången.För att vi ska kunna arbeta med flerstämmighet krävs en viss röst- och gehörsmognad. Det är den mognaden vi kollar vid provsjungningen.
Det är fullkomligt normalt att den mognaden tar
olika lång tid hos olika personer.
En sak är vi körpedagoger dock överens om
- Alla kan sjunga! Lita på det!För anmälan och bokning av provsjungningstid
kontakta körpedagogen
Marie Bejstam tel/fax
08-531 88 300

Du kan också maila:marie@mariemusik.com