Spektrumkörernas förening

Spektrumkörernas förening

När ditt barn börjar sjunga i någon av Spektrumkörerna blir både
barnet och du som förälder automatiskt medlemmar i
Spektrumkörernas förening.
 Föreningens huvudsyfte är att stödja och
bistå barnen i deras körintresse.

Tillsammans har alla föräldrar ansvar för att alla uppgifter runt
omkring köruppdrag, skolkonserter och andra evenemang fungerar,
t ex:

» ordna med skjuts till/från

» ordna med kläder, fika, ta hand om barn, biljetter

» vara brandvakter vid JULKUL

» organisera och hjälpa till vid körläger/resor

» organisera och hjälpa till vid kördagar 

» söka efter sponsorer och bidragsgivare

Varje kör har dessutom en förälder som är huvudansvarig vid evenemang:       MiniSpektrum - Vakant
                        
Spektrum - Kicki Dahl
                         Steens
 - Elisabet Abdo

Medlemsavgift är 25 kr per barn och termin. Medlemsavgiften
debiteras i samband med terminsavgiften.

Årsmöte ska hållas innan november månads utgång. Vid 
årsmötet den 17 november 2012 valdes följande styrelse och
valberedning:

Ordförande: Madlin Serti
Sekreterare: Bitte Kåresjö

Kassör:
Lotta Gulin
Övrig ledamot: Ingela Karlsson
Revisor: Inger Nordheden 

Valberedning:
 Marie Westling, Kicki Dahl

Föräldrarna som ingår i föreningens styrelse har i uppgift att planera föreningens åtagande och sköta ekonomiska frågor. 

I styrelsearbetet ingår att söka lämpliga bidrag till körverksamheten,
sköta kontakterna med riksorganisationen Ung i kör där barnen
också är medlemmar, hjälpa till att planera och organisera vid
evenemang samt söka sponsorer och driva föreningen.


 Aktuellt »
 


 

Gemenskap


 S
tadgar
 »
 
Stadgarna som pdf


 Kontakt
 
»
 
info@spektrumkorerna.seSpektrumkörerna © 2012 webmaster: Tobias Hellsten