Tillbaka

 


Nationell barnkörkonferens
om sångens plats i skola, kyrka och utbildning

Spektrum hade äran att få medverka på en nationell barnkörkonferens i Stockholm den
9 december 2007. Konferensen arrangerades av UNGiKÖR, Uppsala Universitets Körcentrum
och Rikskonserter.
Konferensen hölls i Rikskonserters fina konserthus: Nybrokajen 11. 
Spektrum uppträdde bl a med material från Vamos Amigos-skivan och kompades
av musiker från Sverige, Mosambique och Peru.

Webgalleri med bilder från konserten