Tillbaka


"Sångsvanen lyfter"

Föreläsning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 22 januari 2005

Charlotte och Marie föreläste under ämnet ”Att driva barnkörverksamhet i egen regi –entreprenörskap”.
Detta i samband med en fortbildningskurs på Kungliga Musikhögskolan som hette ”Sångsvanen lyfter”.

Körpedagogerna blev även tillfrågade om Spektrumkörernas medverkan, och Marie och Charlotte
valde
att ta med mellankören Spektrum - som ju även är ursprungskören i verksamheten.
Seminariedeltagarna fick lyssna till ett litet sånginslag samt se en visning av några av de dräkter
som
användes i det stora Mozartprojektet.

 

Kungliga Musikhögskolan